Näin ajattelen

Ihmisten maailma, yhteiskunta tulee joka päivä paremmaksi. Sivistys ja kyky käsitellä faktoihin perustuvaa tietoa ovat olleet avainasemassa rakentamassa kilpailukykyistä esimerkkiyhteiskuntaa: Suomea. Uskon, että näillä samoilla keinoilla löydämme ratkaisut globaaleihinkin kriiseihin.

Muutos alkaa yksilöstä – Emme saa odottaa, että parempi huominen tulisi annettuna. Meidän jokaisen asenne ja energia ratkaisevat, mikä yhteiskunnan suunta on.

Pienikin teko on tärkeä. Pienikin ääni merkitsee, kunhan se tulee kuulluksi. Kukaan ei tee valintojasi puolestasi.

Tuloksia saadaan systeemistä – Yhden ihmisen ääni ei koskaan riitä saamaan aikaan vaikuttavia tuloksia. Ne vaativat aina toisia ääniä tuekseen sekä ratkaisuja, jotka koskettavat meitä kaikkia. Yhdessä.

Huudamme usein: ”Nyt tarvitaan tekoja! Tehkää kuten minä!” Jos oikeasti haluamme muutosta, pitäisi huutaa: ”Katsokaa! Emmekö menisi tuohon suuntaan?” 

Kuntavaalit 2021

Kestävästi

Kaupungin päätöksissä, hankinnoissa ja investoinneissa täytyy näkyä kestävän kehityksen periaatteet. Vain sillä tavalla voimme taata jokaiselle hyvän elämän nyt ja tulevaisuudessa.

Eettisesti kestävät valinnat tarkoittavat ihmisten erilaisten tarpeiden huomioimista, oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja tasa-arvoa. Kannamme moraalisen vastuumme hankalissakin kysymyksissä. Tarjoamme turvaa ja apua sitä tarvitseville.

Ekologinen näkökulma on säilytettävä kaikessa päätöksenteossa. Luonnolle ei saa jäädä velkaa. Maankäyttöä ja luonnon resursseja hyödynnettäessä pitää aina muistaa kohtuullisuus ympäristövaikutuksissa.

Taloudellinen kestävyys luo perustan, jolla kaikki hyvä rahoitetaan. Laina ei voi olla kaupungin tapa rahoittaa normaalia toimintaansa. Investointien ja kriisitilanteista selviytyminen ovat asia erikseen. Taloudellinen kestävyys rakentuu vain työllä.

Vetovoimainen

Olen muuttanut Hyvinkäälle jo toisen kerran. Ensimmäisellä kerralla minut toi tänne mahdollisuus laadukkaaseen, minun tarpeisiini sopivaan toisen asteen koulutukseen. Toisella kerralla halusin muuttaa turvalliseen, ystävälliseen kaupunkiin perustaakseni perheen. Molemmilla kerroilla Hyvinkään kyky yhdistää luonto ja laadukas asuminen olivat avain tekijöitä.

Hyvinkään pitää olla kaupunki, jonne on hyvä tulla yrittäjäksi. Kaupunkia, josta on helppo liikkua lähialueiden työpaikoille ja jossa on hyvä tehdä työtä. Ennen kaikkea kaupunki, jossa uusi asukas kohtaa uudet ystävänsä.

Hyvinkää on ollut pitkään hyvällä polulla kaupunkikehityksessään. Jatketaan tätä työtä ja annetaan tulosten kuulua ympärillemme!

Hyvinkää

Rakennamme nimen omaan Hyvinkäätä. Ei ole syytä kopioida, on syytä valita juuri meille sopivat ratkaisut.

Minun on helppo allekirjoittaa kaupunkimme strategiaan kirjatut identiteettimme rakennuspalikat:

  • Viihtyisä, monipuolinen kaupunki
  • Kulttuurista ja vapaa-ajantoiminnasta vetovoimaa
  • Aktiivisesti kehitettävä elinkeinoelämä

Pidetään Hyvinkääläisestä identiteetistämme kiinni ja ollaan yhdessä maailman kansalaisia!